O lize

Městská slowpitchová liga Choceň (MSL) je dlouhodobě hraná soutěž mezi místními registrovanými týmy. Vymezeným hracím obdobím jsou měsíce květen, červen a září v podvečer všedních dní.

Zúčastněné týmy během sezóny hrají o titul „Mistr Chocně“ a o Putovní pohár.

Organizační struktura ligy je uzavřená a neumožňuje registraci vlastních složených týmů. Naopak je MSL zcela otevřena jedincům, kteří se mohou naprosto volně registrovat a hrát. Výsledkem tohoto systému je eliminace „polo profesionálních“ týmu, které se nemohou do prostředí MSL vmísit. Startovní čára je tak pro všechny nastavena stejně. Jediným způsobem, jak se k hraní dostat je přihlásit se jako jednotlivec. Každému přihlášenému hráči bude zcela náhodně vylosován tým, ke kterému bude následně přiřazen. Nemusíte tedy sami organizačně řešit zakládání týmu, ale stačí čistě vaše osobní motivace se přihlásit.

Soutěž je pořádána klubem SaB Orli Choceň z.s., v jehož areálu se také hraje. Organizační činnost zajišťuje Výkonná komise MSL. Městská slowpitchová liga Choceň se řídí vlastním Sportovně herním řádem.

pohár

Týmy

Soupisky týmu budou doplněny. Momentálně probíhá registrace.

Zápasy

Sekce bude doplněna. Žádné zápasy zatím nejsou naplánovaný.

Tabulka

Sekce bude doplněna.

Pravidla

2 dívky ve hře

Pravidlo dvou dívek ve hře zavazuje každý tým mít vždy alespoň dvě dívky ve hře. Dívky smějí hrát na jakémkoliv postu v obraně a vztahují se na ně běžná pravidla.

10 hráčů ve hře

Standardně se vždy hraje v deseti hráčích v každém týmu a to za každé situace. Zcela ojediněle lze využít výjimku z pravidel o deseti, respektive devíti hráčích.

15 hráčů na soupisce

Každý tým smí mít v jakoukoliv části sezóny na soupisce maximálně 15 hráčů, přičemž platí pravidlo o 2 dívkách.

Od 18 let bez omezení

Liga je určena všem hráčům starších 18 let zcela bez omezení. Tito hráči vždy jednají zcela na své vlastní riziko.

Od 15 let s helmou

Výjimku mohou tvořit hráči mladší 18 let avšak starší 15. Tito hráči mohou hrát pouze za podmínky, že chodí pálit a pohybují se po metách s helmou, taktéž jsou povinni používat helmu hrají-li na pozice chytače (catcher).

Homerun omezení

Na každé utkání je stanoven limit home run odpalů pro tým. Maximálně smí tým odpálit 5 home runů za utkání, každý další takový odpal bude vyhlášen jako aut.

Strike zóna

Strike zóna je dána deskou položenou na zemi. Nadhozený míč musí proletět koridorem vymezeným spodní hranicí 1,8m a horní hranicí 3,6m a poté dopadnou na desku, aby mohl být vyhlášen za strike.

Rozhodčí

Pro každé utkání jsou nominovány dva týmy, které ovšem současně nehrají. Nominované týmy zajistí jednoho svého člena jako rozhodčího pro hraný zápas. Zápasy jsou pískány ve dvou (hlavní + metový rozhodčí).

Domácí tým

Domácí tým (tým, který začíná v obraně a má tedy dohrávku) je předem dán rozpisem soutěže. Pokud není předem stanoveno, týmy provedou na místě dle domluvy los, který rozhodne o domácím týmu.

Hrací doba 60 minut

Základní hrací doba každého utkání je 60 minut + dohrávka. Žádný ze zápasu přitom nesmí skončit remízou a počet nastavených směn nad rámec základní hrací doby není stanoven.

Zákaz slajdů

Při utkáních Městské slowpitchové ligy je přísně zakázáno slajdovat po nohou. Takové to jednání může vést k vyloučení z utkání, respektive při recidivě i z celé ligy. Povolen je skluz po rukou, tzv. dive.

Zákaz spikes

Při utkáních městské slowpitchové ligy je přísně zakázáno používat obuv s ocelovými výčnělky (např. spikes, či fotballová obuv s ocelovými hroty). Takto obutému hráči nebude umožněno utkání sehrát.

Startovné

Hraní městské slowpitchové ligy je podmíněno registrací a zaplacením členského příspěvku ve výši 500 Kč za sezónu. Navíc je hráč povinen zaplatit úvodní registrační poplatek 500 Kč (příspěvek na dres apod.).

Vedení ligy

Za vedení a organizování Městské slowpitchové ligy je zodpovědný ředitel MSL.
Ředitel MSL: Lukáš Bříza
briza.lukas@gmail.com
+420 605 351 454

Herní řád

Městská slowpitchová liga se řídí sportovně herním řádem MSL. Každý hráč je povinen se seznámit se zněním tohoto dokumentu, který je ke stažení zde.

Fair play

Nejdůležitějším pravidlem Městské slowpitchové ligy jsou principy „fair play“. Tyto principy se musejí ctít za jakékoliv situace a jejich porušení budou trestána.
Hlavně se musíme bavit, přátelé!

Registrace

Pokud jsi starší 15 let a seznámil ses se Sportovně herním řádem, můžeš se jednoduše zapojit do Městské slowpitchové ligy Choceň.

Tedy jednoduše:

  1. Stáhni Registrační formulář
  2. Vyplněný Registrační formulář odešli na mail: OrliChocen@gmail.com nebo zajisti osobní předání Řediteli MSL
  3. Vyčkej dalších instrukcí
Registrační formulář Herní řád

Co můžeš očekávat po registraci?

  1. Podle počtu přihlášených účastníků budou zaktivovány 4, 6 nebo 8 týmů.
  2. Zaplatíš jednorázový registrační poplatek 500 Kč (poslouží jako příspěvek na dres, který ti pořídí MSL).
  3. Do aktivních týmů budou náhodně nalosování hráči ze tří košů (koš A - aktivně hrající pálkovací sport, koš B - příležitostně hrající pálkovací sport, koš C - ostatní).
  4. Zaplatíš členský příspěvek pro danou sezónu 500 Kč (příspěvek na vybavení jako jsou pálka, míče, rukavice nebo údržba hřiště).
  5. Dostaneš rozpis tréninkových jednotek které ti budou k dispozici a rozpis zápasů. Zároveň tě propojíme s lidmi z tvého nového týmu.
  6. Hraješ, bavíš se, vyhráváš, jsi tu s námi!

Registruj se ještě dnes! Liga má organizačně daný strop účastníků a po jeho naplnění bude vytvořen pořadník. Byla by škoda „zaseknout“ se na pořadníku.